”Prioritera detta i försvars­satsningen”

A picture of a Swedish flag

Introduction:

(Article in Swedish)

När Sverige ska lägga mer pengar på försvars­förmågan vill jag peka på fem områden där betydande åtgärder behöver genomföras. Det skriver före detta general­major Mats Engman.

Nyligen meddelade statsministern att även Sverige nu ska nå målet om att satsa 2 procent av BNP på försvaret. Det ekonomiska tillskottet är viktigt. Att det används rätt är minst lika viktigt.

Försvarsberedningen som nu ska arbeta fram ett antal förslag har en mycket utmanade uppgift framför sig.

Kriget i Ukraina gör att hela den säkerhets- och försvars­politiska kartan håller på att ritas om, men det finns också andra viktiga områden som behöver få påverka den framtida försvars­politiken.

 

Read the full article on SvD’s website.

Related Publications