Torbjörn Lodén to Swedish Radio about Expelled CCP Member Cai Xia

August 18, 2020: ISDP’s Associated Senior Research Fellow, Torbjörn Lodén, spoke to Studio Ett (Swedish) about Cai Xia, the expelled Chinese Communist Party member and former professor at the Central Party School in Beijing, openly criticizing the CCP and its leader, President Xi Jinping.

“Jag tror att man ska lägga ganska stor vikt vid den här kritiken . . . De här tongångarna är nog ganska vanliga i samtal, det går ju inte att publicera sådant här i Kina, men det är inte alls några speciellt ovanliga åsikter.”