Niklas Swanström to SVT Nyheter about rising tensions between North and South Korea

June 16, 2020: ISDP’s Executive Director Niklas Swanström spoke to SVT Nyheter (Swedish) about rising tensions on the Korean Peninsula following the news that North Korea has blown up the inter-Korean liaison office in Kaesong.

“Uppgifterna om att Nordkorea sprängt det gemensamma sambandskontoret på gränsen mot Sydkorea [är] minst sagt oroande, men inte särskilt förvånande. Nordkoreas relation med Sydkorea och västvärlden, och då inte minst USA, har gradvis försämrats sedan det misslyckade toppmötet mellan USA och Nordkorea i Vietnam i fjol.”