Niklas Swanström to SVT Nyheter about the new National Security Law for Hong Kong

July 5, 2020: ISDP’s Executive Director Niklas Swanström spoke to SVT Nyheter (Swedish) about the possible consequences of the new national security law that China passed in Hong Kong on the last of June.

“I det här läget [är det] väldigt svårt att säga att det här inkluderas och det här inkluderas inte i lagen.”