Niklas Swanström Quoted in Svenska Dagbladet on China’s Investment in Renewable Energy

January 9, 2017: Niklas Swanström was quoted in Svenska Dagbladet in the article Biljonsatsning ska ge Kina renare luft, on China’s plan to invest 3,300 billion SEK in renewable energy.

“Det här handlar inte bara om att förhindra global uppvärmning, det handlar om grundläggande överlevnad (…) Av Kinas 367 städer lever 80 procent inte ens upp till den interna kinesiska standarden för luftkvalitet. Det här är ett fruktansvärt stort problem, som växer exponentiellt.”