Niklas Swanström in Aftonbladet on North Korea’s Accusations Against Defector

August 20, 2016: Niklas Swanström was quoted in the Aftonbladet article Nordkorea anklagar avhoppare för våldtäkt och spioneri, on the North Korean response following the defection of Deputy Ambassador to the United Kingdom, Thae Yong Ho.

“Men den verkliga frågan är vilka problem det här kommer att skapa i de koreanska relationerna. Vi har haft ett problem med kommunikation och det säkerhetspolitiska läget har varit ansträngt. Det här avhoppet gynnar inte detta, för att uttrycka sig väldigt diplomatiskt.”