Mats Engman on Radio Sweden’s P1 Morgon about the North-South summit in Panmunjom

April 26, 2018: Mats Engman was interviewed by Radio Sweden’s P1 Morgon about Kim Jong-un’s upcoming meeting with Moon Jae-in in Panmunjom.

“Det förefaller som att man har en ambition att komma bort från vapenskramlet som har karaktäriserat den senaste tiden, och att man är beslutsamma att hitta en väg som leder mot avspänning.”