Mats Engman on Radio Sweden about the international security situation in East Asia

July 9, 2018: Mats Engman appeared in a longer radio interview on Radio Sweden’s Radiokorresponderna (starting at 02:47), talking about the Neutral Nations Supervisory Commission, international security in East Asia, and the situation on the Korean Peninsula.

“Det var två perioder som var värre än andra [under tiden i NNSC]. Dels en period på ungefär en månad i augusti 2015 […] två sydkoreanska soldater gick på en mina, vilket följdes av anklagelser och motåtgärder från bägge sidor […] Det andra var efter kärnvapensprängningen i början av 2016 […] Under vissa av dessa perioder vidtog vi beredskapsåtgärder för att minska våra egna risker.”