Svante Cornell was quoted in Metro on the Statement from Uzbekistan

April 14, 2017- Svante Cornell was quoted in the Metro article Osäkerhet kring uttalandet från Uzbekistan.

“Sedan finns det ett syfte i att han säger detta, och syftet är att radikala uzbekiska medborgare har varit en stor stridsfråga mellan Uzbekistan och västvärlden, där många i västvärlden, särskilt i Sverige, USA och Storbritannien, pekar på intoleransen som finns mot de icke traditionella religiösa grupperingarna i landet, och att det i sin tur är något som föder terrorism. Den uzbekiska staten har en helt annan bild av saken, vilken är att detta är ett allvarligt hot som kommer utifrån. Det är klart att uzbekerna ser att i svenska medier börjar det komma ut ett slags narrativ, och då vill de markera att det här inte handlar om oss, det här handlar om er.”