Svensk socialdemokrati bör ge turkiska oppositionen stöd

Commentaries and Op-eds October 14, 2019, Dagens Nyheter

Nu krävs en idépolitisk mobilisering för att bemöta och på sikt besegra den turkiska högernationalism som blivit ett gränsöverskridande hot. De socialdemokratiska partierna CHP och HDP kan fungera som en hävstång för fred och demokrati. Men de behöver vägledning och ideologisk uppmuntran från socialdemokrater i Europa.

Auktoritär, militaristisk högernationalism har präglat Turkiet sedan landets tillkomst för snart hundra år sedan. I dag har denna militaristiska högernationalism också blivit internationellt destabiliserande. Sverige har liksom flera andra länder markerat kraftigt mot den turkiska attacken mot Rojava, den självstyrande kurdiska regionen i nordöstra Syrien. Utrikesminister Ann Linde har fått riksdagens godkännande att verka för att EU inför ett vapenembargo mot Turkiet. Frankrike och Tyskland har redan stoppat vapenförsäljningen till Turkiet. Men sanktionerna kommer inte att ändra Turkiet. Tvärtom, den turkiska regeringen svarar att den kommer att hämnas sanktionerna. Det är i alla händelser uppenbart att man inte tänker vika sig för internationella påtryckningar och avbryta invasionen.

Akut måste givetvis ändå allt göras för att förhindra att en ännu större humanitär katastrof utvecklas i nordöstra Syrien. Men därutöver krävs det en långsiktig, idépolitisk mobilisering för att bemöta och på sikt besegra den turkiska högernationalism som blivit ett gränsöverskridande hot. Den turkiska utmaningen är i själva verket ideologisk, och Sverige och svensk social­demokrati måste anta denna utmaning.

Motvikten till den auktoritära och militaristiska högernationalismen i Turkiet är en demokratisk vänsterDen består av det pro-kurdiska och officiellt demokratiskt socialistiska Folkens demokratiska parti, HDP, och delvis också av det officiellt socialdemokratiska Republikanska folkpartiet, CHP, det ledande oppositionspartiet. Svensk socialdemokrati har goda relationer med HDP, och har tidigare haft det med CHP.

Read the full article in Dagens Nyheter (Swedish).