Ökat försvarssamarbete i norra Europa gagnar Sveriges säkerhet

Commentaries and Op-eds October 18, 2019, Svenska Dagbladet

Med geopolitikens återkomst har norra Europa förflyttats till frontlinjen av de strategiska spänningar som nu definierar världspolitiken. Framöver måste regionen navigera i den ökande konkurrensen mellan stormakterna. Tre utmaningar kräver särskild uppmärksamhet: ett revisionistiskt Ryssland, den transatlantiska länkens framtid och utvecklingen av ett trovärdigt europeiskt försvar.

Samtliga dessa rymmer också stora möjligheter till utökat regionalt samarbete.

Rysslands illegala annektering av Krim och aggression i östra Ukraina 2014 innebar ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i norra Europa. Det har medfört anpassningar av länders försvar och samarbetsmöjligheter med Ryssland. Allt eftersom försvarsförmågorna stärks, kan dialogvägarna utforskas. Dock kvarstår osäkerheten kring Ryssland, som kontinuerligt genomför informationsoperationer mot sina grannar i syfte att så splittring och undergräva demokratin. Den ryska militära upprustningen fortgår, inte enbart i Östersjöområdet utan även i Arktis. Hotet från Ryssland är komplext och har en rad beståndsdelar, inklusive cyber, desinformation, energisäkerhet, pengatvätt och missbruk av det legala systemet.

Read the full article at Svenska Dagbladet (Swedish).

Related Publications