Niklas Swanström in TV4 after the Hanoi Summit ended without a deal

March 1, 2019: Niklas Swanström was interviewed by TV4, after the Hanoi Summit ended earlier than expected and without a deal:

Det är ett steg tillbaka, så är det. Det finns ju riskor med det här. T.ex. att Donald Trump nu kommer hem och måste förklara varför han inte fick till ett avtal. Kim Jong-un ska förklara sitt folk varför han inte lyckades få lättade sanktioner, som han lovat. Det är ett personligt misslyckande för dem båda.”