Niklas Swanström i SVT nyheter: Så nära är vi ett kärnvapenkrig

August 29, 2017: Niklas Swanström was interviewed by SVT News on the risks of a nuclear war with North Korea.

“Det första steget är att försöka få till en dialog om militär krishantering, för att minimera risken för misstag och missförstånd, enligt Swanström. En viktig del är att återupprätta en så kallad ”het linje” mellan Nord- och Sydkorea.”