Niklas Swanström in SVT about North Korea’s 70th anniversary

September 9, 2018: Niklas Swanström was interviewed by SVT about the anniversary of the founding of North Korea.

“Vi har hittills inte sett konkreta handlingar för nedrustning.”