Niklas Swanström i Svenska Dagbladet – Kim Jong-uns hjärntrust förbryllar: ”Som ett svart hål”

September 4th, 2017: Niklas Swanström was interviewed by the Swedish newspaper Svenska Dagbladet on the structure of North Korean leader Kim Jongs-un’s inner circle . Read the full article here.

“Den enda fasta makten utgörs av partiet och militären. Men att få någon mer detaljerad överblick är svårt. Toppcirkeln är liten, säger Niklas Swanström.”