Niklas Swanström on Radio Sweden’s Studio Ett about China’s potential role on the Korean Peninsula

April 18, 2018: Niklas Swanström was interviewed by Radio Sweden about the role China can play on the Korean Peninsula.

“Man har det ekonomiska inflytandet, men det politiska inflytandet är rätt begränsat. Vi har nu en kinesisk toppdiplomat som åker fem dagar till Sydkorea för att prata om Koreahalvön, och han är nu vägrad inträde i Nordkorea.”