Niklas Swanström on Radio Sweden about recent developments in inter-Korean and US-DPRK relations

May 16, 2018: Niklas Swanström was interviewed by Radio Sweden (17:05) about recent developments in inter-Korean and US-DPRK relations.

“Detta betyder inte att man kommer att ställa in mötet – jag tror att mötet kommer att ske – men det är ett tecken på misstron mellan de här aktörerna.”