Niklas Swanström on Nyhetsmorgon about North Korean Olympics participation and recent talks

January 10, 2018: Niklas Swanström appeared on TV4’s Nyhetsmorgon (00:00:30) regarding the recent developments in Inter-Korean relations.

“Det är väldigt positivt, det är första gången på två år man har en dialog […] däremot ska man vara väldigt försiktig, detta är bara ett första steg och det betyder inte att man har löst de här konflikterna.”