Niklas Swanström interviewed by TT about the release of prisoners from North Korea

May 5, 2018: Niklas Swanström was interviewed by TT with articles in Svenska DagbladetUNT and Aftonbladet among others about the release of prisoners from North Korea.

“Det är en signal från Nordkorea om att man visar en kompromissvilja och tar samtalen seriöst.”