Niklas Swanström interviewed by Aftonbladet about the meeting in Singapore

June 8, 2018: Niklas Swanström was interviewed by Aftonbladet about the meeting in Singapore and the parties’ different views on what constitutes denuclearization.

“USA vill se en snabb, unilateral nedrustning som inte påverkar landets trupper i Sydkorea […] Nordkorea å sin sida anser att nedrustningen måste omfatta hela den koreanska halvön, för att minska hotbilden gentemot landet.”