Niklas Swanström in TT about the end of the Trump-Kim summit

February 28, 2019: Niklas Swanström was interviewed by TT (Swedish) with articles in Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Dagsavisen about the summit that came to an abrupt end.

“Det är möjligt att han gjorde bedömningen att det var enklare att försvara det här beslutet än att försvara ett dåligt avtal.”