Halil Karaveli was quoted in Svenska Dagbladet on Recent Controversy in the Swedish Green Party

April 22, 2016: Halil Karaveli was quoted in the Svenska Dagbladet debate article “Förödande signal till unga troende muslimer”.

“Turkietkännaren Halil Karaveli på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik kallade i Sveriges Radio kritiken för onyanserad, och menade att det är oundvikligt att Kaplan deltar i tillställningar med dessa typer av rörelser om han överhuvudtaget ska umgås i turkiska kretsar i Sverige”.