Halil Karaveli in Svenska Dagbladet about energy geopolitics and the role of Turkey

December 23, 2019: Halil Karaveli was interviewed by Svenska Dagbladet about the role of Turkey in eastern Mediterranean energy geopolitics.

“Det finns ett eskalerande geopolitiskt spel i östra Medelhavet. Turkiet försöker hävda sig mot EU- och USA-stödda länder som försöker stänga ute Turkiet från att utvinna gas och olja från nya fyndigheter i vattnen runt Cypern.”