Narkotika – en dold miljökatastrof

Narkotikaindustrin är en bransch som inte bara har negativ påverkan på människor och hälsan. Vid produktion, transport och distribution av cannabis, heroin, syntetiska droger och kokain förstörs miljön genom kemisk förorening, skogsskövling och luftföroreningar. Detta seminarium uppmärksammar ett ofta förbisett område i debatten kring narkotika.

Tisdagen den 26 Januari, 2016, 9.00-13.15, Sal IV, Uppsala universitetshus (karta)

Anmäl dig på: http://doit.medfarm.uu.se/kurt7799 (fri entré)

Hösten 2014 sammanställde Institutet för säkerhets- och utrikespolitik, ISDP, kunskapsläget om narkotikans miljöpåverkan i Knark – en miljökatastrof. Rapporten beskriver hur utomhusodling av cannabis kräver mycket av både markytor, bevattningar och insektsmedel. Inomhusodlingar slukar å sin sida enorma mängder el för att hålla plantorna vid liv, i USA förbrukade legal inomhusodling av medicinsk marijuana år 2011 en procent av all el i landet.

– Dessutom förorenar bekämpningsmedel och konstgödsel som når avloppssystemen såväl grundvatten som större vattenbassänger. Vidare kan partiklar förorena den lokala luftkvaliteten, konstaterar Benny Van Camp, rättsexpert för den belgiska federala polisen och talare vid dagens seminarium.

I Columbia orsakar illegal kokainproduktion en fjärdedel av all skövlad regnskog. Vidare genererar framställning av amfetamin påtagliga mängder miljöfarligt avfall som ofta dumpas i naturen.
– Många tillverkare av narkotika tar inte hänsyn till miljön, de transporterar tunnor med gift ut i naturen där de sätter eld på dem, e­ller så slänger de gifterna i kanaler och vattendrag. Alltså blir narkotikan en miljöbov som bidrar till att förstöra vår planet, konstaterar Walter Kegö, senior fellow vid ISDP.

Varmt välkommen till ett högaktuellt seminarium.

Preliminärt program

09.00-09.30 Kaffe och registrering

09.30-10.00 Introduktion
– Fred Nyberg, professor, koordinator U-FOLD, Uppsala universitet
– Walter Kegö, senior fellow, ISDP

10.00-10.45 Environmental sustainability, forest resources and cocaine – Studying the environmental consequences of illicit goods produced in Colombia.
– Maria Fernanda Torres Jimenez, forskare, Univ. of Edinburgh
– Julieth Serrano, forskare, Univ. of Edinburgh

10.45–11.30 Cannabis and environmental problems
– Benny Van Camp, Head of Natural & Synthetic Drug Production and Lab Intervention Team, Federal Police, Brussels, Belgium

11.30-12.30 Lunch, på egen hand

12.30–13.15 Production and trafficking of synthetic drugs and its environmental effects.
– Werner Verbruggen, Senior Specialist, Europol

13.15 Avslutning

Medverkande vid seminariet

Benny van Camp, Rättsligt kommissionär vid federala polisen i Belgien. Chef för Natural & Synthetic Drug Production samt chef för den belgiska Lab Intervention Team på centrala drogavdelningen.

Maria Fernanda Torres Jimenez, MSc inom biologi, doktorand, University of Edinburgh och Royal Botanic Garden, Edinburgh. Studerar de miljömässiga konsekvenserna av olagliga och lagliga varor som produceras i Colombia, bland annat kokainodlingens miljöpåverkan.

Walter Kegö, senior fellow, Institute for Security & Development Policy (ISDP)

Fred Nyberg, professor, coordinator U-Fold, Uppsala universitet

Julieth Serrano, MSc inom biologi, doktorand, the Royal Botanic Garden Edinburgh/University of Edinburgh. Forskar kring miljö och regnskog. I många år har hon deltagit i projekt kring miljöpåverkan och kokainframställning.

Werner Verbruggen, Senior Specialist på Europol. Arbetar nu i ett projekt med anknytning till produktion av och handel med syntetiska droger. Tidigare chef för den syntetiska narkotikaenheten hos belgiska federala polisen.