Karikatyrer skapar inte demokrati [Caricatures do not create a democracy]

Commentaries and Op-eds June 6, 2012, Svenska Dagbladet

Mediedrevet mot Azerbajdzjan under schlagerfestivalen väcker frågor om hur demokrati och mänskliga rättigheter på bästa sätt kan främjas. Med viss rätta kan intensiteten i kritiken ifrågasättas, skriver Svante Cornell, direktör för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.

Related Publications